EN l NL

Altimedes Consulting,  Tel +32(0)24601730    info(at)altimedes.com

Onze experts hebben verschillende grote horizontale samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzaamheid en van supply chains met succes begeleid in Nederland, België en op Europees niveau.


> Contacteer ons voor meer informatie

  Home l Over ons l Inter l CPM l Opleidingen l Advies l Community l Jobs l Nieuws l Contacteer ons          

Realiseer concurrentievoordelen door horizontale samenwerking


Horizontale samenwerking tussen ondernemingen kan belangrijke concurrentievoordelen creëren of kan een voorwaarde zijn om gezamenlijke doelstellingen te realiseren, zoals op het gebied van duurzaamheid. Aan de ander kant staan een aantal belangrijke uitdagingen die overwonnen moeten worden om horizontale samenwerking tot een succes te brengen.

Er zijn altijd duidelijke identificeerbare oorzaken van succes of mislukking. Deze oorzaken gaan verder dan vage begrippen zoals ‘vertrouwen’. Reeds in het begin van horizontale samenwerking initiatieven identificeren wij de oorzaak gevolg relaties die een invloed hebben op de samenwerking op korte en lange termijn. Onze consultants helpen ondernemingen om de voor- en nadelen van samenwerking duidelijk in kaart te brengen en de nadelen te beperken door een beter projectontwerp en beheer.

Onze dienstverlening omvat de initiële inschatting van de voor- en nadelen op het niveau van het totale samenwerkend netwerk en van elke deelnemende onderneming, haalbaarheidsstudies, multi-objectives and multi-stakeholder analysis, mededingingswetgeving, system dynamics modelling, collaborative network design en projectbeheer.

www.altimedes.com

Horizontale Samenwerking
Voordelen en uitdagingen

Horizontal Collaboration Benefits and Challenges - source: Altimedes