5 december 2019

75 Vlaamse steden en gemeenten en overheidsdiensten op het Vlaams regionaal niveau nemen deel aan SURE2050 (sustainable public real estate)

Een professioneel publiek vastgoedbeleid, met inbegrip van een goed uitgewerkte strategische vastgoedvisie, is een hefboom om het eigen patrimonium klimaatneutraal te maken.

SURE2050 (Sustainable Public Real Estate) ondersteunt Vlaamse gemeenten en publieke organisaties op het regionaal niveau bij het initiëren en ontwikkelen van een duurzaam publiek vastgoedbeleid en -beheer.  

75 Vlaamse steden en gemeenten en overheidsdiensten op het regionale niveau hebben hun deelname aan het opleiding en coaching programma inmiddels bevestigd.

Door een professioneel patrimoniumbeheer en de samenwerking op het Vlaams regionaal niveau en tussen gemeenten kunnen kosten bespaard worden en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde gecreëerd worden.

  Home  l  Over ons l  Samenwerking l  Emissierechten l  Jobs l Nieuws l  Contacteer ons          

NL I  ENG

Transitiemanagement bij lokale overheden en ondernemingen die klimaatneutraal willen zijn tegen 2050 of eerder

Inkomsten uit besparingen en het optimaliseren van het patrimonium worden gebruikt voor de financiering van het klimaatneutraal en toekomstbestendig maken van het  (overblijvend) patrimonium.

Erik van Agtmaal (Altimedes) ontwikkelde het SURE2050 programma in 2018 in opdracht van Factor4, bracht een consortium tot stand met onder meer de Vlaamse provincies, het Vlaams Energiebedrijf, Fluvius en het Agentschap Facilitair Bedrijf en coördineerde de aanvraag voor Europese subsidies onder het Horizon2050 kennis en innovatieprogramma.

SURE2050 loopt tot november 2022 en ontving van Europa een subsidie van 1,2 miljoen EUR.

SURE2050 werd door de Vlaamse regering opgenomen in het Vlaams klimaatplan en heeft de doelstellingen van het programma als basis genomen voor haar eigen vastgoedbeleid.

Voor meer informatie: www.sure2050.be

SURE2050