Samenwerking tussen lokale overheden of ondernemingen creëert een hefboom om duurzaamheidsdoelstellingen en/of concurrentie- of andere voordelen te realiseren.

Aan de ander kant staan een aantal belangrijke uitdagingen die overwonnen moeten worden om horizontale samenwerking tot een succes te brengen.

Reeds in het begin van horizontale samenwerkingsinitiatieven identificeren wij alle aspecten en houden wij rekening met de dynamische interactieve processen die een invloed hebben op het welslagen van samenwerking.


Onze consultants helpen ondernemingen en overheden om de risico’s, voor- en nadelen van samenwerking, met inbegrip van de eventuele uitbesteding van functies aan een derde partij, duidelijk in kaart te brengen en de nadelen en risico’s te beperken door een beter projectontwerp, voorbereiding en beheer.

Onze dienstverlening omvat de initiële inschatting van de voor- en nadelen op het niveau van het totale samenwerkend netwerk en van elke deelnemende onderneming of overheid, haalbaarheidsstudies, multi-objectives and multi-stakeholder analysis, mededingingswetgeving, system dynamics modelling, collaborative network design, contracten en projectbeheer.  Home  l  Over ons l  Samenwerking l  Emissierechten l  Jobs l Nieuws l  Contacteer ons          

NL I  ENG

Transitiemanagement bij lokale overheden en ondernemingen die klimaatneutraal willen zijn tegen 2050 of eerder

Meer samenwerking binnen en tussen organisaties (privaat- privaat, privaat-publiek en publiek-publiek) is een voorwaarde om klimaatneutraliteit te realiseren. De impact van maatregelen die door samenwerking tussen organisaties wordt gerealiseerd is veel groter dan wat een publieke of private organisatie zelf autonoom kan realiseren.

Onze consultants helpen bedrijven en overheden bij de ontwikkeling van een meer integrale visie en een organisatie overschrijdende en interdisciplinaire aanpak in de gebouwde omgeving en in de logistiek.  

Onze aanpak in de logistieke sector wordt beschreven in De weg naar duurzame groene logistiek. Hier komt ook het Avoid, Shift and Improve model aan bod dat door Altimedes voor het Lean and Green programma werd uitgewerkt als onderdeel van het begeleidingsprogramma voor verladers en transportondernemingen.